Select Language

Bakır Topraklama Elektrotları

Bakır Topraklama Elektrotları
Ürün Bilgileri
Günümüzdeki bakır kullanımının % 75'i iletkenlik özelliği kaynaklıdır. Elektrik enerjisi tüm ekonomik faaliyetlerin en önemli müşterek girdisidir, ana hammaddesidir. İşte burada bakır metalinin paralelde önemi ortaya çıkmaktadır. Çubuk topraklayıcılar, özellikle özgül toprak direnci, derinliğe bağlı olarak azalan yerlerde tercih edilmelidir.

Uygun boyutlarda ve istenen topraklama direncini sağlayacak sayıda seçilen topraklama çubukları, düşey olarak ve üst ucu toprağın en az 80 cm altında olacak şekilde toprağa çakılmalıdır. Birden fazla çubuğun çakıldığı durumlarda iki çubuk arasındaki mesafe çubuk boyunun minimum 2 katı olacaktır.
Büyük Elektrik 2020 © Tüm Hakları Saklıdır.
Select Language

Bakır Topraklama Elektrotları

Bakır Topraklama Elektrotları
Ürün Bilgileri
Günümüzdeki bakır kullanımının % 75'i iletkenlik özelliği kaynaklıdır. Elektrik enerjisi tüm ekonomik faaliyetlerin en önemli müşterek girdisidir, ana hammaddesidir. İşte burada bakır metalinin paralelde önemi ortaya çıkmaktadır. Çubuk topraklayıcılar, özellikle özgül toprak direnci, derinliğe bağlı olarak azalan yerlerde tercih edilmelidir.

Uygun boyutlarda ve istenen topraklama direncini sağlayacak sayıda seçilen topraklama çubukları, düşey olarak ve üst ucu toprağın en az 80 cm altında olacak şekilde toprağa çakılmalıdır. Birden fazla çubuğun çakıldığı durumlarda iki çubuk arasındaki mesafe çubuk boyunun minimum 2 katı olacaktır.
Büyük Elektrik 2020 © Tüm Hakları Saklıdır.

Bakır Topraklama Elektrotları

Bakır Topraklama Elektrotları
Ürün Bilgileri
Günümüzdeki bakır kullanımının % 75'i iletkenlik özelliği kaynaklıdır. Elektrik enerjisi tüm ekonomik faaliyetlerin en önemli müşterek girdisidir, ana hammaddesidir. İşte burada bakır metalinin paralelde önemi ortaya çıkmaktadır. Çubuk topraklayıcılar, özellikle özgül toprak direnci, derinliğe bağlı olarak azalan yerlerde tercih edilmelidir.

Uygun boyutlarda ve istenen topraklama direncini sağlayacak sayıda seçilen topraklama çubukları, düşey olarak ve üst ucu toprağın en az 80 cm altında olacak şekilde toprağa çakılmalıdır. Birden fazla çubuğun çakıldığı durumlarda iki çubuk arasındaki mesafe çubuk boyunun minimum 2 katı olacaktır.
Büyük Elektrik 2020 © Tüm Hakları Saklıdır.