Select Language

36kV İzole Eldiven

36kV İzole Eldiven
Ürün Bilgileri
Avrupa standardının  EN 60903:2003 ve uluslararası standart IEC 60903:2002  canlı çalışmaya uygunluk standartlarına uygun eldivenler geniş bir yelpazede üretilmektedir.  Aynı şekilde,  canlı kategorisinde çalışılan III (ölümlü riskler) için yalıtım eldiven sınıflandırır. Kişisel Koruyucu Donanım ilişkin 89/686/EEC direktifinin Madde 11b uygulamak için izlenmesi  gereken üretim AK kalitesi sağlamak için bir sisteme tabi tutulur.
Büyük Elektrik 2020 © Tüm Hakları Saklıdır.
Select Language

36kV İzole Eldiven

36kV İzole Eldiven
Ürün Bilgileri
Avrupa standardının  EN 60903:2003 ve uluslararası standart IEC 60903:2002  canlı çalışmaya uygunluk standartlarına uygun eldivenler geniş bir yelpazede üretilmektedir.  Aynı şekilde,  canlı kategorisinde çalışılan III (ölümlü riskler) için yalıtım eldiven sınıflandırır. Kişisel Koruyucu Donanım ilişkin 89/686/EEC direktifinin Madde 11b uygulamak için izlenmesi  gereken üretim AK kalitesi sağlamak için bir sisteme tabi tutulur.
Büyük Elektrik 2020 © Tüm Hakları Saklıdır.

36kV İzole Eldiven

36kV İzole Eldiven
Ürün Bilgileri
Avrupa standardının  EN 60903:2003 ve uluslararası standart IEC 60903:2002  canlı çalışmaya uygunluk standartlarına uygun eldivenler geniş bir yelpazede üretilmektedir.  Aynı şekilde,  canlı kategorisinde çalışılan III (ölümlü riskler) için yalıtım eldiven sınıflandırır. Kişisel Koruyucu Donanım ilişkin 89/686/EEC direktifinin Madde 11b uygulamak için izlenmesi  gereken üretim AK kalitesi sağlamak için bir sisteme tabi tutulur.
Büyük Elektrik 2020 © Tüm Hakları Saklıdır.